W FAIR czlo­wiek jest na pierws­zym mie­js­cu!

Chcesz mieszkac i pra­co­wac w Niemc­zech?

To jes­tes u nas w FAIR we wlsci­wym mie­js­cu:

  • Opie­ka per­so­nal­na w celu akli­ma­ty­za­c­ji w nowym sro­do­wis­ku
  • Kom­plet­nie wypo­sa­zo­ne domy dla pra­cow­ni­kow
  • Wyna­grod­z­nie swia­tecz­ne i urlo­powe
  • Umowy o prace na czas nieokres­lo­ny
  • Wyna­grod­ze­nie wed­lug Taryf

Oso­ba do kon­tak­tu:

Gre­gor Wisz­niew­ski
Pho­ne: +49 (0) 2561 / 955 49–30
E-Mail: g.wiszniewski@fair-ahaus.de