W FAIR czlo­wiek jest na pierws­zym miejscu!

Chcesz mieszkac i pra­co­wac w Niemczech?

To jes­tes u nas w FAIR we wlsci­wym miejscu:

  • Opie­ka per­so­nal­na w celu akli­ma­ty­za­c­ji w nowym srodowisku
  • Kom­plet­nie wypo­sa­zo­ne domy dla pracownikow
  • Wyna­grodznie swia­tecz­ne i urlopowe
  • Umowy o prace na czas nieokreslony
  • Wyna­grodze­nie wed­lug Taryf

Oso­ba do kontaktu:

Gre­gor Wiszniewski
Pho­ne: +49 (0) 2561 / 955 49–30
E‑Mail: g.wiszniewski@fair-ahaus.de