Bij FAIRstaat de mens cen­traal!

Wil je in Duit­s­land wonen en wer­ken?

Dan ben jij bij FAIR aan het juis­te adres:

  • Wij zor­gen er per­so­on­lijk voor dat jij goed inter­greerd
  • Vol­l­e­dig gemeu­bi­leer­de wonin­gen wor­den beschik­baar ges­teld
  • Natu­ur­li­jk kri­jg je bij FAIR vakan­tie­geld en een kerst­bo­nus
  • Vas­te arbei­d­scon­trac­ten
  • Sala­ris con­form overe­en­ge­ko­men CAO

Uw con­tac­t­per­so­on:

Stof­fel van den Top
Pho­ne: +31 53 / 80 80 143
E-Mail: s.vandentop@fair-enschede.nl